I väntan på att Apple kommer någon gång i framtiden ge oss en “skicka meddelandet senare” funktion, har jag skapat en Genväg för din iPhone. Du skriver helt enkelt meddelandet, väljer datum och tid när det ska skickas och trycker på Okey. Klart!

Observera att telefonen måste vara upplåst för att det ska fungera.

Genväggen installerar du i vanligt ordning genom att scanna av QR-koden med din mobilkamera och klicka på “Lägg till genväg”.

Genvägen aktiverar du genom att säga: “Hej SIRI, skicka senare”.