Mensa Sverige, ett samfund av tanke

där hjärnor brinner och idéer dansar.

Ett forum för utveckling och diskussion,

där vi utmanar våra gränser och ambitioner.

Vi träffas och utbyter kunskap,

vi lär oss och växer tillsammans.

Vi skapar gemenskap och vänskap,

i en värld av höga IQ och klokskap.

Våra hjärnor aldrig stilla,

vi söker alltid efter mer.

En konstant strävan efter kunskap,

i Mensa Sverige, vår hemvist.

Så låt oss tillsammans utforska,

världen runt omkring oss.

Mensa Sverige, vårt intellektuella oas,

där vi aldrig slutar att imponera oss.