Shortcut for emergency help!

Say “Hey Siri help me” when you are in danger and need help. Siri sends “Help me” sms and GPS position to 1 or more phone numbers you have entered, lowers the brightness to 0%, records background sound that are stopped and the audio file is sent to your Dropbox account when you or someone else clicks on the screen, then sets the brightness to 70%.

If you have installed iOS 15.0, you do not have to worry about someone shutting down your phone. The phone behaves like an AirTag when it is switched off.

Shortcut för akut hjälp!

Säg ”Hej Siri hjälp mig” när du är i fara och behöver hjälp. Siri skickar ”Hjälp mig” sms och GPS position till 1 eller flera telefonnummer som du har angivit, sänker ljusstyrkan till 0%, spelar in ljud som stoppas och ljudfilen skickas till ditt Dropbox konto när du eller någon annan klickar på skärmen, ställer sedan ljusstyrkan till 70%.

Har du installerat iOS 15.0 behöver du inte vara orolig om nån stänger av din telefon eller om den dör. Telefonen beter sig som en AirTag när den är avstängd.

Hitta mera Shortcuts

😉