Glöm inte prenumerera på oss för vi jobbar på många nya funktioner som:

Realtidspris. Priset när marknaden öppnar. Den innevarande dagens handelsvolym. Marknadsvärdet för aktien. Tiden för den sista affären. Hur länge realtidsdata fördröjs. Den genomsnittliga dagliga handelsvolymen. Pris-/intäktskvoten. Intäkter per aktie. Prisändringen sedan föregående handelsdags stängning. Föregående dags stängningskurs. Antalet utestående aktier. Föregående dags stängningskurs. Stängningspriset för det angivna datumet/de angivna datumen. Nettotillgångarna. Förändringen av senast redovisat substansvärde och substansvärdet omedelbart före. Den procentuella förändringen av nettosubstansvärdet. utdelningsavkastning, summan av de föregående 12 månadernas inkomstfördelning (aktieutdelning och betalning av bunden ränta) och nettoresursvärdeökningar delat med föregående månads nettoresursvärde. Totalavkastning för en dag. Totalavkastning för en vecka. Totalavkastning för fyra veckor. Totalavkastning för tretton veckor. Totalavkastning för femtiotvå (årlig) veckor. Totalavkastning för 156 (3 år) veckor. Totalavkastning för 260 (5 år) veckor. Beloppet för den senaste kontantutdelningen. Datumet för den senaste kontantutdelningen. Beloppet för den senaste kapitalvinstutdelningen. ”Stjärnbetyget” från Morningstar. Fondens omkostnadsprocent.