Viktig att kunna koncentrera sig på arbetsuppgifterna, speciellt när personalen arbetar hemifrån. Men blir det alltid som man tänkt sig?

Så vilka fel kan uppstå när man jobbar hemifrån: man misslyckas med att ta tag i någon, behöver medarbetarens kontaktuppgifter, datorn eller kringutrustningen krånglar, mjukvarufel, fel när någon använder ett program eller använder helt nytt program som man behöver hjälp med, behöver kontorsmaterial, har idéer och förslag om någonting, vill söka ledigt eller semester, m.m

Allt dina medarbetare behöver är en länk i datorn och en QR-kod klistrat på skärmen ifall datorn krånglar eller om man vill anmäla med mobilen.

Företaget behöver är ett G-Suite konto och en formulär på sin hemsida som leder till en smart G-sheet (excel) som sorterar inkomna felrapporter och dirigerar (e-postar) till de personer som tar hand om problemet. Allt skär helt automatiskt, utan kundtjänst personal.

Du skaffar G-Suite, Vi sköter resten. All verktyg byggs i molnen, all statistik fins där.