En nyhet som kan ta lite tid att vänja sig är det nya sättet du låser upp telefonen – i stället för att vila fingret på hemknappen, måste du trycka den.


Men du kan ändra detta i hjälpmedel. Gå till Inställningar -> Allmänt -> Hjälpmedel – ”. Håll fingret stilla för att öppna”> hem-knappen och slå på. 

Var så god Oliver!