6-s

Det såldes 74,8 miljoner exemplar av Iphone under tre sista månaderna.