halsa
Appen Hälsa visar data från dina hälso och träningsappar på ett och samma ställe. Du kan även lagra viktig hälsoinformation i Medicinskt ID så att det blir lätt att hitta den vid en nödsituation. Använd Hälsodata för att ha koll på hälsoinformation som är viktig för dig, till exempel kroppsmått, träningsstatistik, näring med mera. Lägg till kontaktuppgifter för nödsituationer och hälsoinformation, till exempel födelsedatum, längd och blodtyp, genom att trycka på Medicinskt ID > Ändra. Om du slår på Visa på låsskärm blir Medicinsk identifiering tillgänglig från låsskärmen. Vid en nödsituation kan personer som vill hjälpa dig på så sätt få tillgång till viktig information, till exempel kontakter för nödsituationer som du angivit.

Du kan spara dina data som lagras i appen Hälsa genom att säkerhetskopiera din iOS-enhet med iCloud. Uppgifterna krypteras när de skickas mellan iCloud och enheten och när de lagras i iCloud. Om du inte använder iCloud kan du säkerhetskopiera dina hälsodata genom att kryptera din iTunes-säkerhetskopia.