siri
Vill du fortsätta med det du gör senare? Be Siri att påminna dig om det. Det fungerar med Mail, Anteckningar, platser i Kartor, Meddelanden med mera.