g-oversatt* Översätt till och från 90 språk genom att skriva
* Översätt text direkt till och från 26 språk med hjälp av kameran
* Översätt till och från 40 språk genom att tala in det du vill översätta
* Skriv med fingret i stället för att använda tangentbordet
* Stjärnmärk och spara översättningar för framtida bruk
* Ta bilder av text för att få bättre översättningar eller för att översätta text på språk som inte stöds för direktöversättning med hjälp av kameran

oversat.gif